تولید کردن ایالات متحده سفر به آمریکا ریاست جمهوری

تولید کردن: ایالات متحده سفر به آمریکا ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور رئیس جمهور خاورمیانه فیلیپین اوباما آمریکا فیلیپین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای احمدی‌نژاد! رفراندومِ برجام برگزار شده، نه یک‌بار که سه‌ بار

کاش آقای دکتر بگوید اگر همین حالا از برجام اروپایی هم خارج شویم و دولت را دودستی به ایشان بسپارند و پرونده را هم باز جناب سعید جلیلی زیر بغل بزند چه گلی می خواه

آقای احمدی‌نژاد! رفراندومِ برجام برگزار شده، نه یک‌بار که سه‌ بار

آقای احمدی نژاد! رفراندومِ برجام برگزار شده، نه یک بار که سه بار

عبارات مهم : ایران

کاش آقای دکتر بگوید اگر همین حالا از برجام اروپایی هم خارج شویم و دولت را دودستی به ایشان بسپارند و پرونده را هم باز جناب سعید جلیلی زیر بغل بزند چه گلی می خواهند به سر ما بزنند؟

هر چند اعلام شده است بود سخنرانى محمود احمدی نژاد در تبریز به دليل نداشتن مجوز لغو شده است ولی رییس جمهوری سابق کشور عزیزمان ایران به اين شهر تاریخ ساز سفر و در آن سخنرانى كرد.

او گفته است: «برجام باید به رأی مردم گذاشته می شد… دوباره محتوای مذاکرات را دارند از مردم پنهان می کنند… در مذاکرات تازه هم، هر تصمیمی گرفتید به رأی ملت بگذارید… هیچ کس حق ندارد به نمایندگی از چندین نسل، بدون اطلاع ملت، جهت آنها تصمیم بگیرد.»

آقای احمدی‌نژاد! رفراندومِ برجام برگزار شده، نه یک‌بار که سه‌ بار

با تأکید بر این که حق اظهار نظر را جهت همه باید به رسمیت آشنایی و این گزاره محمود احمدی نژاد را هم طبعا مشمول بر می شود می توان چند توصیه را به این بهانه مطرح کرد:

1- اصل توصیه به مراجعه به آرای عمومی البته نیکوست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نیز مراجعه به آرای عمومی یا همه پرسی به عنوان یکی از مکانیسم ها آینده نگری شده است هست. ولی از آقای احمدی نژاد می توان پرسید که آیا در طول هشت سال ریاست جمهوری هیچ گاه به یاد رفراندوم نیفتادید؟ شما که یک کلمه هم نگفتید و این روحانی است که دست کم دوبار از این امکان سخن به میان آورده و هنوز هم محتمل است پی گیر این ایده باشد.

کاش آقای دکتر بگوید اگر همین حالا از برجام اروپایی هم خارج شویم و دولت را دودستی به ایشان بسپارند و پرونده را هم باز جناب سعید جلیلی زیر بغل بزند چه گلی می خواه

اما آن روزها که از جانب مردم شعار می دادید و قطعنامه ها را کاغذ پاره می خواندید آیا بهتر نبود تقاضای مراجعه به آرای عمومی می کردید تا اگر مردم اجازه می دادند از کیسه آنها خرج کنید؟ آن روز که معاون اول شما به تحریم ها سلام کرد آیا مراجعه به رأی مردم را نادیده انگاشتید؟ شاید بگویید چون رییس جمهوری بودید می توانستید از جانب جمهور مردم موضع بگیرید. رییس جمهوری کنونی آیا نمی تواند از طرف جمهور مردم سخن بگوید؟

2- گفتید «برجام، باید به رأی مردم گذاشته می شد». ولی مگر گذاشته نشد؟ درست است که اصطلاح برجام ( برنامه جامع کارها مشترک) در سال 1394 اختراع شد و طبعا در سال 92 وجود خارجی نداشته ولی در همان سال 92 نمایندگان دو نوع مواجهه با پرونده هسته ای با هم مسابقه کردند.

یکی حسن روحانی با سابقه سرپرستی مذاکرات هسته ای در سال های آغازین دهه 80 خورشیدی و در دولت خاتمی و دیگری سعید جلیلی که همان وقت مناظره های تلویزیونی نیز مسؤول پروندۀ هسته ای در دولت شما بود آقای احمدی نژاد! اتفاقا انتخابات 92 به تصریح همه به رفراندوم هسته ای بدل شد و دکتر ولایتی نیز در مقام منتقد بر سعید جلیلی تاخت و گفت این شیوۀ مذاکرات نیست و به جای گفت و گو کلاس فلسفه جهت آنها می گذارید. ( هاشمی رفسنجانی زنده بود و دکتر ولایتی رودربایستی می کرد و مثل حالا نبود که در غیاب هاشمی مواضع دیگری اتخاذ می کند). از این رو می توان گفت رفراندوم هسته ای برگزار شد و شیوه احمدی نژاد – جلیلی و قرائت اصول گرایان از پرونده هسته ای تنها 4 میلیون رأی به دست آورد.

آقای احمدی‌نژاد! رفراندومِ برجام برگزار شده، نه یک‌بار که سه‌ بار

3- شاید گفته شود منظور اصل گفت و گو نیست و خود برجام مد نظر هست. برجام در تیر 94 متولد شد و در اسفند همان سال انتخابات برگزار شد و مردم در غالب شهرها به مخالفان برجام رأی ندادند. شاخص ترین آنها و امثال زاکانی و رسایی و کوچک زاده از پایتخت کشور عزیزمان ایران رأی نیاوردند و علت مهم رأی مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران به تمام نمایندگان فهرست امید در پایتخت کشور عزیزمان ایران همین احساس آری یا نه به برجام بود. این هم یک همه پرسی دیگر!

4- در سال 96 نیز انتخابات به رفراندوم دیگری جهت برجام بدل شد. دوستان احمدی نژاد گرداگرد سید ابراهیم رییسی حلقه زده بودند و دونالد ترامپ نیز در آمریکا روی کار آمده و آشکارا به خروج از برجام ترساندن می کرد. این بار نیز رأی به روحانی در واقع آری به برجام بود. لیکن رقبای روحانی از برجام دفاع نکردند و مردم با رأی به روحانی به برجام رأی دادند و این بار برجام متولد شده است و شناسنامه هم داشت. بعد رفراندوم برگزار شده است ولی اتفاقا آقای روحانی ابایی از برگزاری رفراندوم ندارد.

کاش آقای دکتر بگوید اگر همین حالا از برجام اروپایی هم خارج شویم و دولت را دودستی به ایشان بسپارند و پرونده را هم باز جناب سعید جلیلی زیر بغل بزند چه گلی می خواه

5- این که احمدی نژاد مدعی است برجام به تصویب مردم نرسیده به این معنی هم است که او انتخاباتی را که خود یا دوستانش در آن امکان نامزدی نداشته اند به رسمیت نمی شناسد و به همین خاطر رأی مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برجام را به منزلۀ رأی ملت نمی داند. در این حالت می توان پرسید آیا او نیز مانند اصلاح طلبان بر نظارت استصوابی که فصای مسابقه را تنگ کرده نقد دارد؟

اگر چنین است آیا نه در وقت ریاست جمهوری و نه بعد از آن در این باره نگفته و تنها هنگامی که سراغ اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و البته خودش رفتند صدایش درآمد؟ یا مسئله او با نهاد پارلمان است و بر پایۀ آنارشیسم سیاسی و نه الزاما پوپولیسم مجلس را به رسمیت نمی شناسد؟

آقای احمدی‌نژاد! رفراندومِ برجام برگزار شده، نه یک‌بار که سه‌ بار

6- یکی از نشانه های دیگر بی صداقتی احمدی نژاد در همین بیانات هم هویداست. آمریکای ترامپ از برجام خارج شده است ولی او طرف ایرانی را شماتت و متهم به پنهان کاری می کند. حال آن که اگر هم دیگران ندانند خود او به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت در جریان بوده است.

البته از یاد نبرده ایم که با صدور پیامی از گزینش ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و به تعبیر درست تر ریاست «دولت های متحد» – یا همان که به ایالات متحده شهرت دارد- استقبال کرد و آن را نشانه ای از مخالفت های مردم با سیاست ها دانست. در واقع نقض عهد را رییس جمهوری که از گزینش او استقبال کرده بود انجام داده نه رییس جمهورکشور متبوع خود و جالب این که پیکان نقد را به این سو گرفته است!

7- با این حال از این سخنان باید استقبال کرد:

هم به خاطر ایده رفراندوم که تأییدی بر سخن روحانی است و همین که تازه به سخن او رسیده قابل توجه است،

هم به این باعث که مردم را به یاد مواضع هسته ای او می اندازد تا یادمان نرود این سنگ ها را چه کسی در چاه انداخت و حالا که دوباره ترامپ دارد به چاه می اندازدشان، بعضی می خواهند بیرون آورندگان سنگ ها را به همین جرم درون چاه بیندازند!

سوم ولی به این باعث که دریک سال اخیر بعضی دچار سوء تفاهم شده است بودند که احمدی نژاد عوض کردن کرده و سراغ مباحث دیگری رفته و دغدغه های تازه ای دارد و دلواپس آزادی های فردی و اجتماعی است و از اسفندیار و حمید هم فراتر رفته ولی سخنان تبریز نشان داد « در به روی همان پاشنه می چرخد که می چرخید و محمود داستان ما همان است که بود».

منتها کاش آقای دکتر بگوید اگر همین حالا از برجام اروپایی هم خارج شویم و دولت را دودستی به ایشان بسپارند و پرونده را هم باز جناب سعید جلیلی زیر بغل بزند چه گلی می خواهند به سر ما بزنند؟

خواننده گرامی، وحشت نکنید! فرض محال، محال نیست!

عصر ایران/ مهرداد خدیر

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | برگزاری | احمدی نژاد | حسن روحانی | احمدی نژاد | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz